Overzicht paralleltoetsen

Algemene gebruiksvoorwaarden

  • Paralleltoetsen zijn bestemd om uitspraken te doen op schoolniveau.
  • Een school heeft het recht de paralleltoetsen te gebruiken in het kader van haar interne kwaliteitszorg. Ze mag de toetsen niet ter beschikking stellen van derden.
  • Als u zich registreert op deze website en documenten raadpleegt, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Ga naar beschikbare toetsen voor:

 

 


Paralleltoetsen voor het basisonderwijs

 

Einde zesde leerjaar

 

Wiskunde basisonderwijs

Domein getallenleer en bewerkingen

Domein metend rekenen en meetkunde

 

Nederlands basisonderwijs

 

Frans basisonderwijs

 

Informatieverwerving en -verwerking basisonderwijs

 

Mens en maatschappij basisonderwijs

Domein maatschappij

Domein tijd

Domein ruimte

 

Wetenschappen en techniek basisonderwijs

Domein natuur

Domein techniek

 

 

 


Paralleltoetsen voor het secundair onderwijs

Vanaf het schooljaar 2022-2023 worden er geen paralleltoetsen meer aangeboden voor het secundair onderwijs, omwille van de invoering van nieuwe eindtermen.

De overheid voert in 2024 centrale toetsen wiskunde en Nederlands in voor alle leerlingen aan het einde van de eerste graad. In 2027 volgen er toetsen voor die leergebieden aan het einde van de derde graad.