Toets: Luisteren

Nederlands - BaO
Toetsduur: 100 minuten

Bestanden downloaden

Let op

De paralleltoetsen Nederlands basisonderwijs worden dit schooljaar geactualiseerd. De nieuwe versie van deze toets zal in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. U kunt het bestaande materiaal voorlopig nog raadplegen ter informatie, maar u kunt de toets niet meer in deze vorm afnemen in 2018-2019.

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze luistertoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken), 8 audio- en videofragmenten die tijdens de toets afgespeeld dienen te worden en tot slot een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde als die voor de leestoets Nederlands voor het basisonderwijs. Als u beide toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling Nederlands van 2013 en meet de volgende eindtermen:

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in:

1.1 een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren;

1.3 een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht.

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en overzichtelijke wijze ordenen bij:

1.5 een uiteenzetting of instructie van de leerkracht;

1.6 een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie;

1.7 een voor hen bestemde informatieve t.v.-uitzending.

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in:

1.8 een discussie met bekende leeftijdgenoten;

1.10 een door leeftijdgenoten geformuleerde oproep.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.