Werkwijze

Procedure   Wanneer en door wie?
 
Registreren   doorlopend - alle medewerkers
   
De toetsen leren kennen   doorlopend - alle medewerkers
   
Toets(en) afnemen   mei / juni - alle medewerkers
   
Gegevens invoeren   mei / juni - alle medewerkers
   
Feedback aanvragen   deadline 2024: woensdag 3 juli - alleen de directie of een beheerder
   
Feedbackrapport(en) ontvangen   najaar - alleen de directie of een beheerder
   
Met schoolfeedback aan de slag gaan   najaar - alle medewerkers

 

 

 

 

Registreren


Paralleltoetsen zijn uitsluitend beschikbaar voor scholen. Om toetsen te kunnen raadplegen, en om later gegevens te kunnen invoeren als u dat wenst, moet u daarom op deze website geregistreerd en aangemeld zijn in naam van een school.

Registreren kan het hele jaar door en is op zich volledig vrijblijvend. U verbindt uw school hiermee dus niet tot deelname.

Directeurs hebben automatisch een gebruikersaccount op deze website, gekoppeld aan het officiële e-mailadres van de school en met het instellingsnummer van de school als gebruikersnaam. Leerkrachten en andere medewerkers registreren zichzelf in naam van een school. Hun gebruikersaccount geeft pas toegang tot de afgeschermde gegevens op de website wanneer de directie haar eigen account geactiveerd heeft en bevestigd heeft dat de persoon in kwestie verbonden is aan de school.

Hier vindt u een uitgebreide toelichting bij de registratieprocedure:

 

 

 

 

De toetsen leren kennen


Het hele jaar door kunt u de paralleltoetsen en de bijbehorende documenten raadplegen, downloaden en afdrukken.

Het is aan te raden om de afname-instructies bij de paralleltoetsen die u interesseren, meteen al eens door te nemen. Als u toetsen wenst af te nemen, zal u als school immers zelf instaan voor de organisatie.

Paralleltoetsen raadplegen is volledig vrijblijvend. Let wel, er zijn een aantal algemene gebruiksvoorwaarden die voorschrijven dat u de paralleltoetsen enkel mag gebruiken voor het doel waarvoor ze ontwikkeld werden, namelijk het aanvragen van feedback op schoolniveau wat betreft het bereiken van de eindtermen.

 

 

 

 

 

Toets(en) afnemen


Als school kiest u één of meer paralleltoetsen uit het aanbod: Welke leer- of vakgebieden, welke vaardigheden wenst u te evalueren? Hoeveel lesuren wenst u eraan te besteden? Elke paralleltoets staat op zichzelf en deze keuze kan elk schooljaar opnieuw gemaakt worden.

U neemt de paralleltoetsen af aan het einde van het schooljaar (periode mei/juni) bij alle leerlingen die ervoor in aanmerking komen. Daarvoor moet de school zich niet inschrijven.

De toetsboekjes dient u zelf af te drukken en de leerlingen maken de toetsen op papier. In de afname-instructies bij elke toets wordt precies uitgelegd hoe u zorgt voor een correct en gestandaardiseerd toetsverloop.

Let op: aangezien paralleltoetsen niet bij u op school maar extern verwerkt worden, bepaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat ouders/voogden het recht hebben om hun kind niet te laten deelnemen aan de paralleltoetsen. Het is noodzakelijk dat u hen hiervan op de hoogte brengt vooraleer u paralleltoetsen afneemt. Hier vindt u meer informatie en een modelbrief.

Het is niet de bedoeling dat u de toetsen zelf volledig verbetert. Bij de invoer, die online gebeurt, zal u de meeste antwoorden van de leerlingen gewoon kunnen overnemen op het scherm. Alleen open vragen scoort u vooraf (juist/fout) aan de hand van een scoringswijzer die wij ter beschikking stellen.

 

 

 

 

 

 

Gegevens invoeren


In uw Portaal vindt u in de periode mei/juni automatisch een link naar de feedbackmodule voor uw school.

Daarin wordt per paralleltoets een namenlijst getoond van alle leerlingen die bij u op school in aanmerking komen voor de toets in kwestie. Het is niet mogelijk om gegevens door te geven voor andere leerlingen.

Voor alle toetsen die u hebt afgenomen, voert u de antwoorden in in een invoerscherm per leerling. Over elke deelnemende leerling beantwoordt u telkens ook enkele korte achtergrondvragen. In de feedbackmodule kunt u een uitgebreide invoerhandleiding raadplegen.

Meerdere personen kunnen tegelijkertijd in de feedbackmodule van een school werken. U kunt de invoer ook gerust over meerdere momenten spreiden. De feedbackmodule blijft in 2024 beschikbaar tot en met woensdag 3 juli.

 

 

 

 

 

 

 

Feedback aanvragen


Wanneer alle gegevens voor alle afgenomen paralleltoetsen ingevoerd zijn, sluit directie of een beheerder af met een daarvoor bestemde knop in de feedbackmodule. Dit is een noodzakelijke stap. Hij of zij bevestigt daarmee immers dat alle gegevens volledig zijn en geeft het onderzoeksteam formeel toestemming om de gegevens te verwerken.

Maak hierover duidelijke afspraken binnen uw school!

Afsluiten en feedback aanvragen kan tot en met woensdag 3 juli. 

In 2024 is de uiterste deadline woensdag 3 juli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedbackrapport(en) ontvangen


Tijdens de zomermaanden verwerken de onderzoekers de doorgestuurde gegevens.

Op basis van de antwoorden van de leerlingen en een aantal bevraagde en centraal beschikbare achtergrondkenmerken maken zij een analyse. Het resultaat daarvan beschrijven zij in een gratis en vertrouwelijk feedbackrapport.

Enkele voorbeeldrapporten en -bundels kunt u hier bekijken.

Feedbackrapporten zijn beschikbaar in het najaar dat volgt op de afname, in het Portaal van de directie en een eventuele beheerder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met schoolfeedback aan de slag gaan

 

U vindt hier een stappenplan dat u kan gebruiken als leidraad om aan de slag te gaan met schoolfeedback in de eigen school. Het stappenplan doorloopt verschillende fases. Het werd ontwikkeld in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten.

We illustreren het gebruik van het stappenplan met concrete praktijkvoorbeelden:

  • In dit filmpje wordt het stappenplan gepresenteerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld Nederlands in het basisonderwijs. De presentatie die in dit filmpje gebruikt wordt, vindt u hier terug. 
  • In dit filmpje wordt het stappenplan gepresenteerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld wiskunde in de eerste graad B-stroom in het secundair onderwijs. De presentatie die in dit filmpje gebruikt wordt, vindt u hier terug. De workshop waarop dit filmpje gebaseerd is, werd in samenwerking met het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) ontwikkeld, maar omvat een generieke leidraad.