Toets: Bouw, werking en ontwikkeling

Wetenschappen en techniek - BaO
Toetsduur: 25 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor de zeven toetsen uit het leergebied wetenschappen en techniek. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

 

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wereldoriëntatie (natuur en techniek) van 2015 en meet de volgende eindtermen:

ET 1.8    De leerlingen kunnen de functie van belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsvertering en bloedsomloop in het menselijk lichaam verwoorden op een eenvoudige wijze.

ET 1.9    De leerlingen kunnen de functie van de zintuigen, het skelet en de spieren op een eenvoudige wijze verwoorden.

ET 1.10  De leerlingen kunnen lichamelijke veranderingen die ze bij zichzelf en leeftijdsgenoten waarnemen, herkennen als normale aspecten in hun ontwikkeling.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.