Toets: Lezen

Nederlands - BaO
Toetsduur: 105 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze leestoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde als die voor de luistertoets Nederlands voor het basisonderwijs. Als u beide toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling Nederlands van 2018 en meet de volgende eindtermen:

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in:

3.1 voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard;

3.2 de gegevens in schema's en tabellen ten dienste van het publiek;

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in:

3.4 voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten;

3.5 voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën;

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen, informatie beoordelen die voorkomt in:

3.6 verschillende voor hen bestemde brieven of uitnodigingen;

3.7 reclameteksten die rechtstreeks verband houden met hun leefwereld.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.