Toets: Getalwaarden en gelijkwaardigheid

Wiskunde - BaO
Toetsduur: 30 minuten

Bestanden downloaden

De scoringswijzer voor Getalwaarden en gelijkwaardigheid kreeg een update. Download de scoringswijzer met 'update' in de bestandsnaam als je school deze toets afneemt in 2023.

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor het basisonderwijs. Als u meerdere toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

De paralleltoetsen wiskunde basisonderwijs werden ontwikkeld in het kader van de peilingen wiskunde basisonderwijs van 2009, 2016 en 2021. Voor deze toets zal de prestatie van uw school in het feedbackrapport vergeleken worden met peilingsgegevens uit 2021.

Deze toets heet voluit 'Natuurlijke getallen, breuken, kommagetallen en procenten lezen, noteren en ordenen; gelijkwaardigheid tussen breuken, kommagetallen en procenten aantonen' en meet de volgende eindtermen:

ET 1.5 De leerlingen kunnen natuurlijke getallen van maximaal 10 cijfers en kommagetallen (met 3 decimalen), eenvoudige breuken, eenvoudige procenten lezen, noteren, ordenen en op een getallenlijn plaatsen.

ET 1.18 De leerlingen kunnen in eenvoudige gevallen de gelijkwaardigheid tussen kommagetallen, breuken, en procenten vastleggen en verduidelijken door omzettingen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.