Met paralleltoetsen kunt u als basisschool nagaan in welke mate u met uw leerlingen bepaalde eindtermen bereikt. Een paralleltoets is altijd gelinkt aan een peiling. Paralleltoetsen werden ontwikkeld door het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven & Universiteit Antwerpen) in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs volgt de paralleltoetsen verder op.

Op deze website vindt u alle informatie over de paralleltoetsen en kunt u feedback aanvragen.

 

Wat zijn paralleltoetsen?

Met peilingen werd tot 2022 jaarlijks onderzocht in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikten. Deze toetsen werden afgenomen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen. Van de meeste peilingstoetsen werd ook een parallelversie opgesteld, die precies hetzelfde meet, maar met andere, gelijkaardige opgaven. Paralleltoetsen kunnen gebruikt worden door scholen die niet in de steekproef zaten en blijven tot en met 2025 ter beschikking.

Lees meer
4 kinderen die hun huiswerk maken

Hoe gaat dit in zijn werk?

Kind dat balpen vasthoudt

U beslist als school zelf of u paralleltoetsen afneemt en u kiest ook zelf welke toetsen. Let op: de paralleltoetsen zijn uitsluitend geschikt voor afname aan het einde van het schooljaar (mei/juni), en uitsluitend bij de leerlingengroep waarvoor de toets ontwikkeld werd. Nadat u paralleltoetsen hebt afgenomen, laat u de resultaten voor uw school gratis door ons berekenen en beschrijven in een feedbackrapport.

Lees meer