Toets: Maateenheden

Wiskunde - BaO
Toetsduur: 20 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor het basisonderwijs. Als u meerdere toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

De paralleltoetsen wiskunde basisonderwijs werden ontwikkeld in het kader van de peilingen wiskunde basisonderwijs van 2009, 2016 en 2021. Voor deze toets zal de prestatie van uw school in het feedbackrapport vergeleken worden met peilingsgegevens uit 2021.

Deze toets heet voluit 'Begrippen, symbolen, notatiewijzen en conventies met betrekking tot maateenheden' en meet de volgende eindtermen:

ET 2.1 De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid.

ET 2.2 De leerlingen kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen.

ET 2.5 De leerlingen weten dat bij temperatuurmeting 0 °C het vriespunt is en weten dat de temperaturen beneden het vriespunt met een negatief getal worden aangeduid.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.