Toets: Begrippen meetkunde

Wiskunde - BaO
Toetsduur: 30 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor het basisonderwijs. Als u meerdere toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

De paralleltoetsen wiskunde basisonderwijs werden ontwikkeld in het kader van de peilingen wiskunde basisonderwijs van 2009, 2016 en 2021. Voor deze toets zal de prestatie van uw school in het feedbackrapport vergeleken worden met peilingsgegevens uit 2021.

De toets heet voluit 'Herkennen, benoemen, classificeren en vorm geven van meetkundige objecten en inzicht in meetkundige relaties' en meet de volgende eindtermen:

ET 3.2 De leerlingen kunnen op basis van volgende eigenschappen de volgende meetkundige objecten herkennen en benoemen:

• in het vlak: punten, lijnen, hoeken en vlakke figuren (driehoeken, vierhoeken, cirkels);

• in de ruimte: veelvlakken (kubus, balk, piramide) en bol en cilinder.

ET 3.3 De leerlingen kunnen de symbolen van de loodrechte stand en van de evenwijdigheid lezen en noteren.

ET 3.4 De leerlingen kunnen de verschillende soorten hoeken classificeren en de verschillende soorten vierhoeken classificeren op grond van zijden en hoeken. Zij kunnen deze ook concreet vorm geven.

ET 3.5 De leerlingen kunnen met een passer een cirkel tekenen.

ET 3.6 De leerlingen kunnen de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en gelijkheid ontdekken in de realiteit. Zij kunnen zelf eenvoudige geometrische figuren maken.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.