Toets: Frans - luisteren

Frans - BaO
Toetsduur: 35 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze luistertoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken), 22 korte audio- en videofragmenten die tijdens de toets afgespeeld dienen te worden en tot slot een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde als die voor de leestoets Frans voor het basisonderwijs. Als u beide toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

 

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling Frans van 2017 en meet de volgende eindtermen:

De leerlingen kunnen de volgende taken beschrijvend uitvoeren:

ET 1        het onderwerp bepalen in informatieve, narratieve en artistiek-literaire teksten;

ET 2        de elementaire gedachtegang volgen van prescriptieve en narratieve teksten;

ET 3        gevraagde informatie selecteren uit informatieve en narratieve teksten;

in teksten met de volgende kenmerken:


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.