Toelichting

Paralleltoetsen van peilingen

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven & Universiteit Antwerpen) voerde tot 2022 peilingsonderzoek uit in het Vlaams basisonderwijs en secundair onderwijs. In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming namen de onderzoekers jaarlijks peilingstoetsen af bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen, om te onderzoeken in welke mate bepaalde eindtermen bereikt werden.

Van de meeste peilingstoetsen werden ook paralleltoetsen (parallelversies) gemaakt.
Die meten precies hetzelfde als de peilingen, maar met andere, gelijkaardige opgaven
.

Paralleltoetsen als zelfevaluatie-instrument

Paralleltoetsen worden via deze website beschikbaar gemaakt als instrument voor zelfevaluatie en interne kwaliteitszorg. Ze blijven tot en met 2025 ter beschikking voor het basisonderwijs.

Basisscholen kunnen paralleltoetsen afnemen om hun eigen niveau te testen: Halen hun leerlingen de eindtermen? Hoe presteert de school in vergelijking met de referentiegroep uit de peiling?

  • Scholen nemen de gewenste toetsen zelfstandig af aan het einde van het schooljaar, bij voorkeur bij alle leerlingen die vergeleken kunnen worden met de referentiegroep uit de peiling. In het gewoon basisonderwijs zijn dat alle leerlingen in het zesde leerjaar.
     
  • Scholen geven hun gegevens door aan het onderzoeksteam via een invoermodule op deze website en ontvangen in het najaar een gratis en vertrouwelijk feedbackrapport.

Paralleltoetsen worden vanaf december 2023 opgevolgd door het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs.  

Paralleltoetsen als gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg

Het Vlaams decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen voor ten minste drie leergebieden. Als basisschool kan u kiezen om één of meerdere paralleltoetsen af te nemen.

Lees hier onze richtlijnen voor het gebruiken van paralleltoetsen als gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg.

Brochure

U kunt hier onze brochure downloaden (pdf-formaat).