Toelichting

Paralleltoetsen van peilingen

Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven & Universiteit Antwerpen) voert peilingsonderzoek uit in het Vlaams basisonderwijs en secundair onderwijs. In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming nemen de onderzoekers jaarlijks peilingstoetsen af bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen, om te onderzoeken in welke mate bepaalde eindtermen bereikt worden.

Van de meeste peilingstoetsen worden ook paralleltoetsen (parallelversies) gemaakt.
Die meten precies hetzelfde als de peilingen, maar met andere, gelijkaardige opgaven
.

Paralleltoetsen als zelfevaluatie-instrument

Paralleltoetsen worden via deze website beschikbaar gemaakt als instrument voor zelfevaluatie en interne kwaliteitszorg. Ze blijven meerdere jaren ter beschikking. Scholen kunnen paralleltoetsen afnemen om hun eigen niveau te testen: Halen hun leerlingen de eindtermen? Hoe presteert de school in vergelijking met de referentiegroep uit de peiling?

  • Scholen nemen de gewenste toetsen zelfstandig af aan het einde van het schooljaar, bij voorkeur bij alle leerlingen die ervoor in aanmerking komen (alle leerlingen die vergeleken kunnen worden met de referentiegroep uit de peiling). Afhankelijk van de toets zijn dat alle leerlingen in het zesde leerjaar gewoon basisonderwijs of alle leerlingen in het tweede leerjaar van een bepaalde graad en onderwijsvorm in het voltijds gewoon secundair onderwijs.
     
  • Scholen geven hun gegevens door aan het onderzoeksteam via een invoermodule op deze website en ontvangen in het najaar een gratis en vertrouwelijk feedbackrapport.

 

Paralleltoetsen als gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg

Het Vlaams decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen voor ten minste drie leergebieden. Als bassischool kan u kiezen om één of meerdere paralleltoetsen af te nemen (en ook deelname aan peilingsonderzoek komt in aanmerking).

Lees hier onze richtlijnen voor het gebruiken van paralleltoetsen als gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg.

Brochure

U kunt hier onze brochure downloaden (PDF-formaat).