Toets: Tabellen en grafieken

Informatieverwerving en -verwerking - BaO
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde als die voor de toetsen 'Plannen en Tekeningen' en 'Teksten'. Als u (één van) die toetsen ook gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling informatieverwerving en -verwerking met inbegrip van ICT in 2021

Deze toets meet de volgende eindtermen uit het leergebiedoverschrijdende thema ‘leren leren’:

ET 2 De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.

ET 3 De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.