Toets: Rekenen met geld en kloklezen

Wiskunde - BaO
Toetsduur: 35 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor het basisonderwijs. Als u meerdere toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

De paralleltoetsen wiskunde basisonderwijs werden ontwikkeld in het kader van de peilingen wiskunde basisonderwijs van 2009, 2016 en 2021. Voor deze toets zal de prestatie van uw school in het feedbackrapport vergeleken worden met peilingsgegevens uit 2021.

Deze toets meet de volgende eindtermen:

ET 2.11 De leerlingen kunnen in reële situaties rekenen met geld en geldwaarden.

ET 2.12 De leerlingen kunnen kloklezen (analoge en digitale klokken). Zij kunnen tijdsintervallen berekenen en zij kennen de samenhang tussen seconden, minuten en uren.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.