Registreren

Om toegang te krijgen tot de paralleltoetsen, moet u een geldige gebruikersaccount hebben die gekoppeld is aan een Vlaamse onderwijsinstelling voor basisonderwijs of voltijds secundair onderwijs. Zoek uw school op in de lijst hieronder om te registreren.

Paralleltoetsen mogen uitsluitend gebruikt worden door scholen in het kader van hun interne kwaliteitszorg. Het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen en haar opdrachtgever, de Vlaamse overheid, wijzen erop dat de paralleltoetsen niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden of aan derden doorgegeven mogen worden. Wanneer u zich registreert, geeft u aan hier expliciet kennis van te nemen.