Registreren

Om toegang te krijgen tot de paralleltoetsen, moet u een geldige gebruikersaccount hebben die gekoppeld is aan een Vlaamse onderwijsinstelling voor basisonderwijs. Om te registreren zoekt u uw school op in de lijst hieronder.

Voor secundaire scholen zijn er vanaf 2023 geen paralleltoetsen meer beschikbaar, omwille van de invoering van nieuwe eindtermen en Vlaamse toetsen.

Paralleltoetsen mogen uitsluitend gebruikt worden door scholen in het kader van hun interne kwaliteitszorg. Het Steunpunt en haar opdrachtgever, de Vlaamse overheid, wijzen erop dat de paralleltoetsen niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden of aan derden doorgegeven mogen worden. Wanneer u zich registreert, geeft u aan hier expliciet kennis van te nemen.