Overzicht paralleltoetsen

Algemene gebruiksvoorwaarden

  • Paralleltoetsen zijn bestemd om uitspraken te doen op schoolniveau.
  • Een school heeft het recht de paralleltoetsen te gebruiken in het kader van haar interne kwaliteitszorg. Ze mag de toetsen niet ter beschikking stellen van derden.
  • Als u zich registreert op deze website en documenten raadpleegt, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Ga naar beschikbare toetsen voor:

 

 


Paralleltoetsen voor het basisonderwijs

 

Einde zesde leerjaar

 

Wiskunde basisonderwijs

Domein getallen en bewerkingen

Domein meten en meetkunde

 

Nederlands basisonderwijs

 

Frans basisonderwijs

 

Informatieverwerving en -verwerking basisonderwijs

 

Mens en maatschappij basisonderwijs

Deze toetsreeks wordt geactualiseerd in het voorjaar van 2020. Gebruik geen oude versies meer van de toetsen mens en maatschappij basisonderwijs.

Domein maatschappij

Domein tijd

Domein ruimte

 

Wetenschappen en techniek basisonderwijs

Domein natuur

Domein techniek

 

 

 


Paralleltoetsen voor het secundair onderwijs

 

Einde tweede leerjaar van de eerste graad A-stroom

 

Wiskunde 1ste graad A-stroom

Domein getallenleer

Domein algebra

Domein data

Domein meetkunde

 

Frans 1ste graad A-stroom

 

Informatieverwerving en -verwerking 1ste graad A-stroom

In deze toetsen komen eindtermen uit verschillende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, Nederlands, technologische opvoeding/techniek) en het vakoverschrijdende thema leren leren aan bod. Het gaat om vaardigheden over het omgaan met informatie(bronnen) die essentieel zijn voor het dagelijkse leven en de verdere studies.

 

Natuurwetenschappen 1ste graad A-stroom

 

Techniek 1ste graad A-stroom

 

Einde tweede leerjaar van de eerste graad B-stroom

 

Wiskunde 1ste graad B-stroom

Deze toetsreeks wordt geactualiseerd in het voorjaar van 2020. Gebruik geen oude versies meer van de toetsen wiskunde SO1B.

 

Einde tweede leerjaar van de tweede graad aso

 

Wiskunde 2de graad aso

Domein getallenleer, algebra en functies

Domein meetkunde

Domein statistiek

 

Einde tweede leerjaar van de derde graad aso, tso en kso

 

Wiskunde 3de graad tso en kso

 

Wiskunde 3de graad aso - eindtermen basisvorming

 

Wiskunde 3de graad aso - specifieke eindtermen

De wiskundetoetsen waarmee de specifieke eindtermen gemeten worden, zijn enkel bestemd voor afname in studierichtingen met een pool wiskunde.

 

Nederlands 3de graad aso, tso en kso

 

Frans 3de graad aso

 

Frans 3de graad tso en kso

 

Einde tweede leerjaar van de derde graad bso

 

Project Algemene Vakken 3de graad bso