Toets: Persoonlijke tijd

Mens en maatschappij - BaO
Toetsduur: 50 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle vijf de toetsen uit het leergebied mens en maatschappij. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets wordt geactualiseerd in het voorjaar van 2020. Gebruik geen oude versies meer van de toetsen mens en maatschappij basisonderwijs.

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het zesde leerjaar van het gewoon basisonderwijs.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) van 2010 en meet de volgende eindtermen:

ET 5.1 De leerlingen kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende bezigheid realistisch schatten.

ET 5.2 De leerlingen kunnen een kalender gebruiken om speciale gebeurtenissen uit het eigen leven in de tijd te situeren en om de tijd tussen deze twee gebeurtenissen correct te bepalen.

ET 5.4 De leerlingen tijdsaanduidingen op uitnodigingen en openings- en sluitingstijden correct interpreteren.

ET 5.5 De leerlingen kunnen belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit het eigen leven chronologisch ordenen en indelen in periodes. Ze kunnen daarvoor eigen indelingscriteria vinden.

ET 6.16 De leerlingen kunnen een eenvoudige route uitstippelen met het openbaar vervoer.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.