Toets: Algebra: Rekenen met veeltermen

Wiskunde - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 55 minuten

Bestanden downloaden

Let op

De paralleltoetsen wiskunde eerste graad A-stroom worden dit schooljaar geactualiseerd. De nieuwe toetsen zullen in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. U kunt het bestaande materiaal voorlopig nog raadplegen ter informatie, maar u kunt de toets niet meer in deze vorm afnemen in 2018-2019.

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2009 en meet de volgende eindtermen:

ET 19 De leerlingen kunnen twee- en drietermen optellen en vermenigvuldigen en het resultaat vereenvoudigen.

ET 20 De leerlingen kennen de formules voor de volgende merkwaardige produkten: (a+b)² en (a+b)(a-b); ze kunnen ze verantwoorden en in beide richtingen toepassen.

ET 21 De leerlingen kunnen vergelijkingen van de eerste graad met één onbekende oplossen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.