Toets: Problemen oplossen met functies en afgeleiden

Wiskunde - SO 3de graad ASO
Toetsduur: 100 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- De instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde basisvorming voor de derde graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- Het algemene formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde basisvorming voor de derde graad aso .

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad algemeen secundair onderwijs (het zesde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2014 en meet de volgende eindtermen basisvorming:

ET 19     De leerlingen kunnen het begrip afgeleide herkennen in situaties buiten de wiskunde.

ET 20     De leerlingen kunnen bij een eenvoudig vraagstuk dat te herleiden is tot het bepalen van extrema van een veeltermfunctie, een veranderlijke kiezen, het functievoorschrift opstellen en de extrema bepalen.

ET 25     De leerlingen kunnen lineaire en exponentiële groeiprocessen onderzoeken en bij exponentiële groei concrete problemen oplossen waarbij berekeningen dienen uitgevoerd te worden met betrekking tot beginwaarde, groeifactor en groeipercentage.

ET 31     De leerlingen kunnen bij het oplossen van een probleem, waarbij gebruik gemaakt wordt van bestudeerde functionele verbanden, een functievoorschrift, een vergelijking of een ongelijkheid opstellen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.