Toets: Exponentiële functies

Wiskunde - SO 3de graad ASO
Toetsduur: 50 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- De instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde basisvorming voor de derde graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- Het algemene formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde basisvorming voor de derde graad aso .

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad algemeen secundair onderwijs (het zesde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2014 en meet de volgende eindtermen basisvorming:

ET 21     De leerlingen kunnen de uitdrukking ab, met a>0 en b rationaal, uitleggen.

ET 22     De leerlingen kunnen de grafiek tekenen van de functie f(x)=ax (zo nodig met behulp van ICT), en domein, bereik, bijzondere waarden, stijgen/dalen en asymptotisch gedrag aflezen.

ET 24     De leerlingen kunnen uit betrekking ab=c de derde veranderlijke berekenen als de twee andere gegeven zijn (eventueel met behulp van ICT).

ET 32     De leerlingen kunnen tabellen en grafieken bij bestudeerde functies als hulpmiddel gebruiken om functievoorschriften, vergelijkingen en ongelijkheden te interpreteren.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.