Toets: Statistiek

Wiskunde - SO 3de graad KSO / SO 3de graad TSO
Toetsduur: 90 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat:

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de derde graad tso en kso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het algemene formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de derde graad tso en kso.

- de aanvulling bij het formularium bevat een tabel die hoort bij de standaardnormale verdeling. U stelt deze tabel alleen ter beschikking tijdens de toets Statistiek als de leerlingen tijdens de lessen statistiek al met zo’n tabel hebben gewerkt.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad kunst- en technisch secundair onderwijs (het zesde jaar tso en kso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2014 en meet de volgende eindtermen:

ET 14     De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden het belang uitleggen van de representativiteit van een steekproef voor het formuleren van statistische besluiten over de populatie.

ET 15     De leerlingen kunnen met behulp van ICT gemiddelde en standaardafwijking berekenen van statistische gegevens.

ET 16     De leerlingen kunnen het gemiddelde en de standaardafwijking gebruiken als karakteristieken van een normale verdeling.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.