Toets: Functies met tabellen en grafieken

Wiskunde - SO 3de graad KSO / SO 3de graad TSO
Toetsduur: 60 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de derde graad tso en kso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het algemene formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de derde graad tso en kso.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad kunst- en technisch secundair onderwijs (het zesde jaar tso en kso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2014 en meet de volgende eindtermen:

ET 10     De leerlingen kunnen bijzonderheden van grafieken, eventueel aangevuld met tabellen, aflezen zoals periodiciteit, symmetrieën, stijgen en dalen, extreme waarden, lineaire en exponentiële groei.

ET 11     De leerlingen kunnen grafieken tekenen van enkele eenvoudige functies (mede met behulp van ICT).

ET 12     De leerlingen kunnen veranderingen beschrijven en vergelijken met behulp van differentiequotiënten.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.