Toets: Functionele luistervaardigheid

PAV - SO 3de graad BSO
Toetsduur: 85 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze luistertoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken), 6 fragmenten die afgespeeld dienen te worden tijdens de toets, en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen PAV voor de derde graad bso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs (het zesde jaar bso)*.

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling PAV van 2013 en meet de volgende (delen van) eindtermen:

ET 1 De leerlingen kunnen uit mondelinge […] informatie de essentie halen.

ET 2 De leerlingen kunnen over die informatie reflecteren en ze evalueren.

 


* Let op: leerlingen van het zevende jaar, leerlingen uit het deeltijds secundair onderwijs en leerlingen uit het modulair bso behoren niet tot de referentiegroep.

Voor leerlinggroepen uit het modulair bso kan er in bepaalde gevallen wel een ruwe eindtermscore berekend worden. Als u dit wenst, neem contact op met het onderzoeksteam om dit te bespreken. Een volwaardige analyse waarbij de prestatie van uw school vergeleken wordt met de peilingsresultaten, blijft voor deze leerlinggroep echter onmogelijk!


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.