Toets: Frans luisteren kso en tso

Frans - SO 3de graad KSO / SO 3de graad TSO
Toetsduur: 100 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze luistertoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken), 12 bijbehorende fragmenten die afgespeeld dienen te worden tijdens de toets, en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad kunst- en technisch secundair onderwijs (het zesde jaar kso en tso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling Frans van 2012 en meet de volgende eindtermen:

ET 1 De leerlingen kunnen het globale onderwerp bepalen (1a), de hoofdgedachte achterhalen (1b) en relevante informatie selecteren (1c) in niet al te complexe mededelingen, waarschuwingen, publieke aankondigingen en instructies.

ET 2 De leerlingen kunnen het globale onderwerp bepalen (2a), de hoofdgedachte achterhalen (2b) , relevante informatie selecteren (2c), een spontane mening/appreciatie vormen (2d) en de gedachtegang volgen (2e) in niet al te complexe, door beeldmateriaal ondersteunde:

ET 3 De leerlingen kunnen het globale onderwerp bepalen (3a) en een spontane mening/appreciatie vormen (3b) bij eenvoudige, door tekst- of beeldmateriaal ondersteunde artistiek-literaire teksten.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.