Toets: Frans luisteren aso

Frans - SO 3de graad ASO
Toetsduur: 100 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze luistertoets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken), 13 bijbehorende fragmenten die afgespeeld dienen te worden tijdens de toets, en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad algemeen secundair onderwijs (het zesde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling Frans van 2012 en meet de volgende eindtermen:

ET 1 De leerlingen kunnen het globale onderwerp bepalen (1a), de hoofdgedachte achterhalen (1b), een spontane mening/appreciatie vormen (1c), de gedachtegang volgen (1d) bij niet al te complexe artistiek-literaire teksten zoals een kortverhaal, een chanson/song, een toneelfragment.

ET 2 De leerlingen kunnen de informatie ordenen op overzichtelijke (2a) en persoonlijke wijze (2b) bij:

ET 3 De leerlingen kunnen de informatie beoordelen bij:


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.