Toets: Ruimtemeetkunde

Wiskunde - SO 2de graad ASO
Toetsduur: 65 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad algemeen secundair onderwijs (het vierde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2011 en meet de volgende eindtermen:

ET 41 De leerlingen lossen eenvoudige problemen i.v.m. ruimtelijke situaties op door gebruik te maken van eigenschappen van vlakke figuren.

ET 42 De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat informatie verloren kan gaan bij het tweedimensionaal afbeelden van driedimensionale situaties.

ET 43 De leerlingen kunnen de inhoud van sommige ruimtelijke objecten benaderend berekenen door ze op te splitsen in of aan te vullen tot gekende lichamen.

ET 44 De leerlingen kunnen effecten van schaalverandering op inhoud en oppervlakte berekenen.

ET 45 De leerlingen gebruiken de begrippen evenwijdig, loodrecht, snijdend en kruisend om de onderlinge ligging aan te geven van rechten en vlakken in ruimtelijke situaties.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.