Toets: Vlakke meetkunde

Wiskunde - SO 2de graad ASO
Toetsduur: 60 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad algemeen secundair onderwijs (het vierde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2011 en meet de volgende eindtermen:

ET 34 De leerlingen verklaren gelijkvormigheid van figuren met behulp van schaal en congruentie.

ET 35 De leerlingen gebruiken de gelijkvormigheid van driehoeken en de stelling van Thales om de lengte van lijnstukken te berekenen.

ET 37 De leerlingen gebruiken de begrippen straal, koorde, raaklijn, middelpuntshoek en omtrekshoek bij berekeningen, constructies en bewijzen.

ET 40 De leerlingen berekenen in het vlak de afstand tussen twee punten gegeven door hun coördinaten in een cartesisch assenstelsel.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.