Toets: Reële functies

Wiskunde - SO 2de graad ASO
Toetsduur: 60 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad algemeen secundair onderwijs (het vierde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2011 en meet de volgende eindtermen:

ET 22 De leerlingen geven, in betekenisvolle situaties die kunnen beschreven worden met een functie, de samenhang aan tussen verschillende voorstellingswijzen, m.n. verwoording, tabel, grafiek en voorschrift.

ET 23 De leerlingen berekenen, uitgaande van het voorschrift van de standaardfuncties f(x)=x,f(x)=x², f(x)=x³, f(x)= 1/x, f(x)= √x, de coördinaten van een aantal punten van de grafiek en schetsen vervolgens de grafiek.

ET 24 De leerlingen bouwen vanuit de grafiek van de standaardfuncties f(x)=x en f(x) =x² de grafiek van de functies f(x) + k, f(x+k), k∙f(x) op.

ET 25 De leerlingen leiden domein, bereik, nulwaarden, tekenverandering, stijgen, en dalen, extrema, symmetrie af uit de bekomen grafieken, vermeld in eindtermen 23 en 24.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.