Toets: Getallenleer en algebra

Wiskunde - SO 2de graad ASO
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een formularium en een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerkingen:

- de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

- ook het formularium is hetzelfde voor alle paralleltoetsen wiskunde voor de tweede graad aso.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad algemeen secundair onderwijs (het vierde jaar aso).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2011 en meet de volgende eindtermen:

ET 15 De leerlingen zien reële getallen als eindige of oneindig doorlopende decimale getallen en stellen reële getallen voor op een getallenas.

ET 16 De leerlingen gebruiken rekenregels voor machten met gehele exponenten en voor vierkantswortels bij berekeningen.

ET 17 De leerlingen schrijven bij praktische formules één variabele in functie van de andere.

ET 18 De leerlingen kunnen tweedegraadsveeltermen ontbinden in factoren van de eerste graad.

ET 19 De leerlingen kunnen vergelijkingen van de eerste en de tweede graad in één onbekende oplossen.

ET 20 De leerlingen kunnen ongelijkheden van de eerste en de tweede graad in één onbekende oplossen.

ET 28 De leerlingen stelsels van twee vergelijkingen van de eerste graad met twee onbekenden algebraïsch oplossen en de oplossing grafisch interpreteren.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.