Toets: Meten

Wiskunde - SO 1e graad B-stroom
Toetsduur: 50 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad B-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs B-stroom (het ‘beroepsvoorbereidend leerjaar’ of 2BVL).

Deze toets meet de onderstaande ontwikkelingsdoelen:

OD 18 De leerlingen kunnen twee of meer gelijksoortige objecten vergelijken en ordenen zonder gebruik te maken van een maateenheid.

OD 19 De leerlingen kennen de begrippen omtrek, oppervlakte, volume, inhoud, massa, tijd, temperatuur en hoekgrootte.

OD 20 De leerlingen kennen de belangrijkste eenheden en kunnen de symbolen daarvan juist gebruiken.

OD 21 De leerlingen zien het verband tussen de verandering in de eenheid en de verandering bij het maatgetal bij herleidingen.

OD 22 De leerlingen kunnen eenvoudige vraagstukken in verband met omtrek, oppervlakte, inhoud, massa, tijd, temperatuur en hoekgrootte oplossen.

OD 23 De leerlingen kunnen bij een meetopdracht op een verantwoorde manier een keuze maken tussen instrumenten.

OD 24 De leerlingen kunnen grootheden meten en berekenen.

Verschil tussen de paralleltoetsen en de peilingstoetsen

Voor dit project is er (uitzonderlijk) geen een-op-eenrelatie tussen de peilingstoetsen en de paralleltoetsen.

Voor de peiling wiskunde voor de B-stroom van de eerste graad, in 2008, werden de ontwikkelingsdoelen geordend in zes grote domeinen. Deze domeinen waren vervolgens verder onderverdeeld in clusters en voor elk van die clusters ontwierpen de onderzoekers een afzonderlijke peilingstoets. In totaal werden zo 14 peilingstoetsen ontwikkeld en afgenomen.

Om praktische redenen werd ervoor gekozen om voor de paralleltoetsen enkel te werken met domeinen. Een paralleltoets handelt over alle ontwikkelingsdoelen van een bepaald domein en bevat opgaven uit de verschillende clusters. Voor het domein zakrekenmachine uit de peiling is er geen paralleltoets.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.