Toets: Data: Omgaan met data

Wiskunde - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 25 minuten

Bestanden downloaden

Let op

De paralleltoetsen wiskunde eerste graad A-stroom worden dit schooljaar geactualiseerd. De nieuwe toetsen zullen in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. U kunt het bestaande materiaal voorlopig nog raadplegen ter informatie, maar u kunt de toets niet meer in deze vorm afnemen in 2018-2019.

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets meet de onderstaande eindtermen:

ET 17 De leerlingen kunnen vanuit tabellen met cijfergegevens het rekenkundig gemiddelde en de mediaan (voor niet-gegroepeerde gegevens) berekenen en hieruit relevante informatie afleiden.

ET 25 De leerlingen kunnen functioneel gebruik maken van eenvoudige schema's, figuren, tabellen en diagrammen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.