Toets: Energie

Natuurwetenschappen - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 20 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van natuurwetenschappen voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

 

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling natuurwetenschappen van 2015 en meet de volgende eindtermen:

ET 15     De leerlingen kunnen zichtbare en onzichtbare straling in verband brengen met verschijnselen en toepassingen uit het dagelijks leven.

ET 16     De leerlingen kunnen warmtetransport (geleiding, convectie, straling) met concrete voorbeelden illustreren.

ET 19     De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden uit het dagelijks leven aantonen dat energie in verschillende vormen kan voorkomen en kan omgezet worden in een andere energievorm.

ET 27     De leerlingen kunnen het belang van biodiversiteit, de schaarste aan grondstoffen en aan fossiele energiebronnen verbinden met een duurzame levensstijl.

 


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.