Toets: Organismen in hun omgeving

Natuurwetenschappen - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 25 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van natuurwetenschappen voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

 

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling natuurwetenschappen van 2015 en meet de volgende eindtermen:

ET 6        De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aangeven dat organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving.

ET 7        De leerlingen kunnen in een concreet voorbeeld van een biotoop aantonen dat organismen een levensgemeenschap vormen waarin voedselrelaties voorkomen.

ET 8        De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen dat de omgeving het voorkomen van levende wezens beïnvloedt en omgekeerd.

ET 9        De leerlingen kunnen in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens de natuur en milieu beïnvloedt en dat hierdoor ecologische evenwichten kunnen gewijzigd worden.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.