Toets: Getallenleer: Getalinzicht

Wiskunde - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 20 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2018 en meet de volgende eindtermen:

ET 1    De leerlingen kunnen natuurlijke, gehele en rationale getallen associëren met realistische en betekenisvolle contexten.

ET 4    De leerlingen onderscheiden en begrijpen de verschillende notaties van rationale getallen (breuk- en decimale notatie).

ET 10    De leerlingen ordenen getallen en gebruiken de gepaste symbolen (≤, <,≥, >,=, ).

ET 14   De leerlingen interpreteren een rationaal getal als een getal dat de plaats van een punt op een getallenas bepaalt.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.