Toets: Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten

Informatieverwerving en -verwerking - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van IVV voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Let op: de leerlingen hebben deze Mini-Atlas ook nodig voor de toets ‘Raadplegen van referentiewerken’.

Het onderzoeksteam beschikt nog over een beperkte voorraad afgedrukte exemplaren van de Mini-Atlas. Scholen die de toetsen IVV daadwerkelijk gaan afnemen kunnen, zolang de voorraad strekt, contact opnemen met de onderzoekers om gratis een aantal exemplaren aan te vragen.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling informatieverwerving en -verwerking van 2011.

Deze toets meet de onderstaande eindtermen uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, technologische opvoeding en wiskunde.

Noot: intussen werden de eindtermen technologische opvoeding geactualiseerd. Toch zitten de getoetste competenties nog steeds impliciet of expliciet in de actuele eindtermen voor de eerste graad. Deze paralleltoetsen meten dus competenties die ook in de actuele eindtermen belangrijk zijn. De actuele eindtermen vindt u op de website https://www.onderwijsdoelen.be/eerste-graad

Aardrijkskunde

ET 2 De leerlingen kunnen kaarten en plattegronden lezen door gebruik te maken van legende, schaal en oriëntatie.

ET 6 De leerlingen kunnen […] bevolkingsgevens aflezen van kaarten en grafieken.

ET 14 De leerlingen kunnen op kaarten hoogten en hoogtezones aflezen aan de hand van hoogtepunten, hoogtelijnen en kleuren.

Geschiedenis

ET 20 De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte vragen kaarten lezen en de essentie ervan interpreteren, zoals […], het gebruiken van de legende, de oriëntatie en schaal, […].

Technologische opvoeding

ET 11 De leerlingen raadplegen […] een plan of een schema.

ET 16 De leerlingen duiden de onderdelen aan van een technisch systeem met behulp van een eenvoudig schema (stuklijst en/of symbolen).

ET 34 De leerlingen monteren en demonteren een eenvoudig samengesteld voorwerp met behulp van een schema.

ET 41 De leerlingen lezen de afmetingen van een voorwerp op een tekening af.

Deze getoetste eindtermen zitten vervat in de actuele eindtermen 1, 12, 13 en 14 van techniek.

Wiskunde

ET 32 De leerlingen kiezen […] om afstanden en hoeken te meten of te construeren met de gewenste nauwkeurigheid.

ET 33 De leerlingen gebruiken het begrip schaal om afstanden in meetkundige figuren te berekenen.

 


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.