Toets: Structureren van verbale informatie

Informatieverwerving en -verwerking - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat:

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van IVV voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling informatieverwerving en -verwerking van 2011.

Deze toets meet de onderstaande eindtermen uit het vak Nederlands en uit het vakoverschrijdende thema ‘leren leren’.

Noot: intussen werden de vakoverschrijdende eindtermen geactualiseerd. Toch zitten de getoetste competenties nog steeds impliciet of expliciet in de actuele eindtermen voor de eerste graad. Deze paralleltoetsen meten dus competenties die ook in de actuele eindtermen belangrijk zijn. De actuele eindtermen vindt u op de website https://www.onderwijsdoelen.be/eerste-graad

Leren leren

ET 1 De leerlingen kunnen losse gegevens ordenen […].

ET 2 De leerlingen kunnen zich in samenhangende informatie oriënteren door het aanwenden van vormkenmerken: titels, subtitels, afbeeldingen en tekstmarkeringen.

ET 5 De leerlingen kunnen bij het leren van samenhangende informatie verdiepend werken: vragen stellen bij de leerstof en deze vragen beantwoorden; in korte, goed gestructureerde teksten tekstmarkeringen aanbrengen; een schema vervolledigen aan de hand van geboden informatie; verbanden leggen tussen elementen van de leerstof.

Deze getoetste eindtermen zitten vervat in de actuele eindtermen 3, 4 en 8 van leren leren.

Nederlands

ET 9 De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdgenoten lezen (verwerkingsniveau: structureren): schema’s […] , de ondertiteling bij informatieve en ontspannende televisieprogramma’s, studieteksten, fictionele teksten.

ET 10 De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdgenoten lezen (verwerkingsniveau: beoordelen, dus inherent ook: structureren): brieven, schriftelijke oproepen of uitnodigingen tot actie, reclameteksten en advertenties, informatieve teksten, inclusief informatiebronnen.

ET 13 De leerlingen kunnen in een voorgestructureerd kader notities maken.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.