Toets: Raadplegen van tabellen en grafieken

Informatieverwerving en -verwerking - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van IVV voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling informatieverwerving en -verwerking van 2011.

Deze toets meet de onderstaande eindtermen uit de vakken natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde.

Noot: intussen werden de eindtermen natuurwetenschappen geactualiseerd. Toch zitten de getoetste competenties nog steeds impliciet of expliciet in de actuele eindtermen voor de eerste graad. Deze paralleltoetsen meten dus competenties die ook in de actuele eindtermen belangrijk zijn. De actuele eindtermen vindt u op de website https://www.onderwijsdoelen.be/eerste-graad

Natuurwetenschappen

ET 21 De leerlingen kunnen eenvoudige grafische voorstellingen en tabellen interpreteren.

Deze getoetste eindterm zit vervat in de actuele eindterm 24 van natuurwetenschappen.

Nederlands

ET 9 De leerlingen kunnen de volgende tekstsoorten voor leeftijdgenoten lezen (verwerkingsniveau: structureren): […] tabellen […].

Wiskunde

ET 17 De leerlingen kunnen vanuit tabellen met cijfergegevens het rekenkundig gemiddelde en de mediaan (voor niet-gegroepeerde gegevens) berekenen en hieruit relevante informatie afleiden.

ET 25 De leerlingen kunnen functioneel gebruik maken van eenvoudige […] tabellen en diagrammen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.