Toets: Raadplegen van referentiewerken

Informatieverwerving en -verwerking - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 45 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat

Let op: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen van IVV voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Let op: de leerlingen hebben deze Mini-Atlas ook nodig voor de toets ‘Raadplegen van plannen, tekeningen en kaarten’.

Het onderzoeksteam beschikt nog over een beperkte voorraad afgedrukte exemplaren van de Mini-Atlas. Scholen die de toetsen IVV daadwerkelijk gaan afnemen kunnen, zolang de voorraad strekt, contact opnemen met de onderzoekers om gratis een aantal exemplaren aan te vragen.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling informatieverwerving en -verwerking van 2011.

Deze toets meet de onderstaande eindtermen uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands en technologische opvoeding en uit het vakoverschrijdende thema ‘leren leren’.

Noot: intussen werden de vakoverschrijdende eindtermen en de eindtermen technologische opvoeding geactualiseerd. Toch zitten de getoetste competenties nog steeds impliciet of expliciet in de actuele eindtermen voor de eerste graad. Deze paralleltoetsen meten dus competenties die ook in de actuele eindtermen belangrijk zijn. De actuele eindtermen vindt u op de website https://www.onderwijsdoelen.be/eerste-graad

Leren leren

ET 7 De leerlingen kunnen informatiebronnen adequaat raadplegen: inhoudstafel en register gebruiken; elementen uit audiovisuele en geschreven media gebruiken; een documentatiecentrum of bibliotheek raadplegen.

Deze getoetste eindterm zit vervat in de actuele eindtermen 5 en 6 van leren leren.

Aardrijkskunde

ET 3 De leerlingen kunnen een kaart en een aardrijkskundig element in een atlas vinden en lokaliseren aan de hand van de inhoudstafel en het namenregister.

Geschiedenis

ET 17 De leerlingen kunnen informatie opzoeken over het verleden en het heden op basis van concrete opdrachten, zoals het raadplegen van inhoudstafels van handboeken, gebruiken van een geschiedenisatlas, opzoeken van trefwoorden in referentiewerken, gebruiken van interactieve media, gebruiken van databanken.

ET 20 De leerlingen kunnen aan de hand van gerichte vragen kaarten lezen en de essentie ervan interpreteren, zoals het gebruik van het register van de geschiedenisatlas, […], het in verband brengen met elkaar van titel en inhoud van een kaart.

Nederlands

ET 11 Bij de planning, uitvoering en beoordeling van hun leestaken kunnen de leerlingen volgende middelen gebruiken: […] gericht informatie zoeken, […] woordenboek raadplegen.

ET 20.3 De leerlingen hebben weet van volgende communicatiebevorderende middelen, wat betekent dat ze die op hun niveau kunnen toepassen m.b.t. […] gericht informatie zoeken, […] woordenboek raadplegen.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.