Toets: Informatieverwerving en -verwerking

Wiskunde - SO 1e graad B-stroom
Toetsduur: 50 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad B-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Opgelet, de paralleltoetsen wiskunde in de eerste graad B-stroom worden niet geactualiseerd naar aanleiding van de peiling wiskunde SO1B in 2019, zoals hier eerder aangekondigd werd. De nieuwe eindtermen wiskunde worden in de eerste graad B-stroom gepeild in het schooljaar 2021 - 2022. De huidige versies van de paralleltoetsen kunnen wel nog afgenomen worden in het schooljaar 2019 - 2020.

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs B-stroom (het ‘beroepsvoorbereidend leerjaar’ of 2BVL).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2008 en meet de volgende ontwikkelingsdoelen:

OD 45 De leerlingen kunnen informatie halen uit grafieken, tabellen, diagrammen, kaarten en schaalmodellen.

OD 46 De leerlingen kunnen met plattegronden en plan werken.

OD 47 De leerlingen hebben inzicht in het schaalbegrip.

OD 48 De leerlingen kunnen een rekenkundig gemiddelde berekenen.

OD 49 De leerlingen kunnen met tekeningen en modellen op schaal werken.

Verschil tussen de paralleltoetsen en de peilingstoetsen

Voor dit project is er (uitzonderlijk) geen een-op-eenrelatie tussen de peilingstoetsen en de paralleltoetsen.

Voor de peiling wiskunde voor de B-stroom van de eerste graad, in 2008, werden de ontwikkelingsdoelen geordend in zes grote domeinen. Deze domeinen waren vervolgens verder onderverdeeld in clusters en voor elk van die clusters ontwierpen de onderzoekers een afzonderlijke peilingstoets. In totaal werden zo 14 peilingstoetsen ontwikkeld en afgenomen.

Om praktische redenen werd ervoor gekozen om voor de paralleltoetsen enkel te werken met domeinen. Een paralleltoets handelt over alle ontwikkelingsdoelen van een bepaald domein en bevat opgaven uit de verschillende clusters. Voor het domein zakrekenmachine uit de peiling is er geen paralleltoets.

 


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.