Toets: Meetkunde

Wiskunde - SO 1e graad B-stroom
Toetsduur: 50 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad B-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Opgelet, de paralleltoetsen wiskunde in de eerste graad B-stroom worden niet geactualiseerd naar aanleiding van de peiling wiskunde SO1B in 2019, zoals hier eerder aangekondigd werd. De nieuwe eindtermen wiskunde worden in de eerste graad B-stroom gepeild in het schooljaar 2021 - 2022. De huidige versies van de paralleltoetsen kunnen wel nog afgenomen worden in het schooljaar 2019 - 2020.

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs B-stroom (het ‘beroepsvoorbereidend leerjaar’ of 2BVL).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2008 en meet de volgende ontwikkelingsdoelen:

OD 2 De leerlingen kunnen figuren herkennen, aanvullen, samenstellen en ordenen.

OD 3 De leerlingen kunnen een tweedimensionele tekening verkleind, vergroot tekenen met behulp van een raster.

OD 4 De leerlingen kunnen een tweedimensionele tekening spiegelen om een verticale en een horizontale as met behulp van een raster.

OD 5 De leerlingen kunnen een ontwikkeling maken van een driedimensioneel lichaam.

OD 26 De leerlingen kunnen een lijnstuk tekenen.

OD 27 De leerlingen kunnen de lengte nauwkeurig meten.

OD 28 De leerlingen herkennen de onderlinge stand van rechten en kunnen rechten tekenen waarvan de onderlinge stand beschreven is.

OD 29 De leerlingen kunnen de elementen van een hoek aanduiden en benoemen.

OD 30 De leerlingen kunnen de hoeken aanduiden en rubriceren (nulhoek, scherpe hoek, rechte hoek, stompe hoek, gestrekte hoek, volle hoek).

OD 31 De leerlingen kunnen hoeken meten en tekenen.

OD 32 De leerlingen kunnen figuren indelen in vlakke figuren en ruimtelijke figuren.

OD 33 De leerlingen kunnen vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn.

OD 34 De leerlingen kunnen veelhoeken classificeren volgens het aantal hoeken en zijden.

OD 35 De leerlingen kunnen driehoeken classificeren met als criteria het aantal gelijke zijden of hoeken.

OD 36 De leerlingen kunnen driehoeken tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met gelijkheid van zijden of hoeken gegeven zijn.

OD 37 De leerlingen kunnen vierhoeken classificeren met als criteria het aantal gelijke zijden, aantal paren evenwijdige zijden, aantal gelijke hoeken, eigenschappen van de diagonalen.

OD 38 De leerlingen kunnen vierhoeken tekenen, waarvan een aantal voorwaarden in verband met gelijkheid van zijden of hoeken gegeven zijn.

OD 39 De leerlingen kunnen de omtrek en oppervlakte van een driehoek, vierkant en een rechthoek berekenen.

OD 40 De leerlingen kunnen een cirkel tekenen.

OD 41 De leerlingen kunnen met gegeven formule de omtrek en oppervlakte van een cirkel berekenen.

OD 42 De leerlingen herkennen een kubus en een balk.

OD 43 De leerlingen herkennen een piramide, cilinder, kegel en bol.

OD 44 De leerlingen kunnen met gegeven formule de inhoud van een kubus en een balk berekenen.

Verschil tussen de paralleltoetsen en de peilingstoetsen

Voor dit project is er (uitzonderlijk) geen een-op-eenrelatie tussen de peilingstoetsen en de paralleltoetsen.

Voor de peiling wiskunde voor de B-stroom van de eerste graad, in 2008, werden de ontwikkelingsdoelen geordend in zes grote domeinen. Deze domeinen waren vervolgens verder onderverdeeld in clusters en voor elk van die clusters ontwierpen de onderzoekers een afzonderlijke peilingstoets. In totaal werden zo 14 peilingstoetsen ontwikkeld en afgenomen.

Om praktische redenen werd ervoor gekozen om voor de paralleltoetsen enkel te werken met domeinen. Een paralleltoets handelt over alle ontwikkelingsdoelen van een bepaald domein en bevat opgaven uit de verschillende clusters. Voor het domein zakrekenmachine uit de peiling is er geen paralleltoets.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.