Toets: Meetkunde: Meetkundige procedures: rekenen

Wiskunde - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 30 minuten

Bestanden downloaden

Opgelet

Indien u deze toets afneemt, ontvangt uw school beperkte feedback. Voor de afname van de toets ‘Meetkundige procedures: Rekenen’ was tijdens de peiling wiskunde SO1A in 2018 onvoldoende tijd voorzien, waardoor heel wat leerlingen de toets niet volledig hebben kunnen invullen. Daarom vergelijken we de prestaties van uw leerlingen voor deze toets niet met de peilingssteekproef, maar met gegevens van leerlingen en scholen die de overeenstemmende kalibratietoets aflegden in mei 2017. Daardoor beschikken we over minder achtergrondgegevens, en kunnen we in het feedbackrapport geen rupsgrafiek met het verwacht gemiddelde en de toegevoegde waarde opnemen. De school ontvangt wel de vaardigheidsscores van haar leerlinggroep(en), die aangeven in welke mate een leerling de getoetste set van eindtermen beheerst (p. 6 - 7 in het voorbeeldrapport wiskunde SO1B).

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

Opmerking: de instructiebundel voor de leerkracht is dezelfde voor alle toetsen wiskunde voor de eerste graad A-stroom. Als u meerdere van deze toetsen gaat afnemen, hoeft u de instructiebundel dus maar één keer af te drukken.

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets werd ontwikkeld in het kader van de peiling wiskunde van 2018 en meet de volgende eindtermen:

ET 32 De leerlingen kiezen geschikte eenheden en instrumenten om afstanden en hoeken te meten of te construeren met de gewenste nauwkeurigheid.

ET 33 De leerlingen gebruiken het begrip schaal om afstanden in meetkundige figuren te berekenen.

ET 34 De leerlingen berekenen de omtrek en oppervlakte van driehoek, vierhoek en cirkel en de oppervlakte en het volume van kubus, balk en cilinder.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.