Toets: Techniek

Techniek - SO 1e graad A-stroom
Toetsduur: 60 minuten

Bestanden downloaden

Praktisch

Als aangemelde gebruiker kunt u hierboven de nodige bestanden raadplegen of downloaden. Voor deze toets zijn dat een instructiebundel voor de leerkracht, een toetsboekje voor de leerlingen (zelf af te drukken) en een scoringswijzer voor eventuele open vragen in de toets.

 

Over deze toets

Deze toets is geschikt voor afname aan het einde van het tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs A-stroom (het ‘tweede leerjaar A’).

Deze toets is een parallelversie van de schriftelijke peilingstoets over techniek die afgenomen werd in het peilingsonderzoek van 2017. De schriftelijke toets zoomt in op een selectie van eindtermen die een cognitieve component bevatten en handelen over ‘begrijpen’ en ‘inzicht hebben’ (zie het overzicht hieronder). In het peilingsonderzoek werden echter ook verschillende praktische proeven afgenomen bij de leerlingen: met deze praktische proeven werden eindtermen rond ‘hanteren’ en ‘toepassen’ getoetst.

De schriftelijke toets techniek meet de onderstaande eindtermen:

ET 1        De leerlingen kunnen verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch systeem onderzoeken: de functies en de relaties ertussen toelichten.

ET 2        De leerlingen kunnen bij werkende of falende technische systemen onderzoeken hoe verbeteringen mogelijk zijn.

ET 3        De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aangeven dat het bestuderen en aanpassen van een technisch systeem leidt tot optimalisering, innovatie en/of nieuwe uitvindingen.

ET 4        De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden van technische systemen uitleggen welk onderhoud noodzakelijk is voor de goede en duurzame werking ervan.

ET 5        De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden de stappen van het cyclisch technisch proces aanduiden: probleemstelling onderzoeken, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren.

ET 6        De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden uit techniek het nut, aantonen van de gebruikte hulpmiddelen zoals gereedschappen, machines, grondstoffen, materialen, energie, informatie, menselijke inzet, geldmiddelen, tijd.

ET 7        De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden van technische systemen uitleggen dat men voor de ontwikkeling en het gebruik keuzen maakt op basis van criteria.

ET 8        De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden uit techniek illustreren dat energie een noodzakelijk hulpmiddel is en omgevormd kan worden.

ET 9        De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit techniek de rol illustreren van sturingen en regelsystemen in technische systemen.

ET 11     De leerlingen kunnen  vanuit een behoefte een technisch probleem definiëren na onderzoek van de relevante vereisten.

ET 17     De leerlingen kunnen  hulpmiddelen kiezen en inzetten in functie van het doel en het gebruik.

ET 19     De leerlingen kunnen technische systemen zorgzaam, doelgericht, veilig en ergonomisch gebruiken.

ET 21     De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden aantonen dat technische systemen ontworpen en gemaakt zijn om aan sociale en culturele behoeften te voldoen.

ET 22     De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aangeven wat de positieve en negatieve effecten van technische systemen zijn op het maatschappelijke leven en op de natuur.

ET 24     De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden aangeven dat wetenschappen de keuzen binnen het technisch proces beïnvloeden.

ET 26     De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden aangeven hoe men duurzaam kan handelen in de verschillende stappen van het technisch proces.

ET 27     De leerlingen kunnen  in concrete voorbeelden aangeven welke rol bepaalde technische beroepen vervullen in de verschillende stappen van een technisch proces.

ET 29     De leerlingen kunnen de wederzijdse beïnvloeding van techniek en samenleving illustreren in verschillende toepassingsgebieden uit de wereld van techniek waaronder energie, informatie en communicatie, constructie, transport en biochemie.


Registreer in naam van een onderwijsinstelling of meld u aan om toegang te krijgen tot de bestanden die bij deze paralleltoets horen.